Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Pro-indretning. 

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Pro-indretning. 

Dokumentation og vejledning.

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Pro-indretning. 

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Pro-indretning side, er denne af vejledende art. Pro-indretning indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Tilbud

Ethvert tilbud afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift, mellemsalg, samt materialer til produktion.

Tilbud er bindende for Pro-indretning i 30 dage regnet fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden frist udtrykkeligt fremgår af tilbuddet

Leveringstidspunkt og transport: Levering af varer fra Pro-indretning anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker efter aftale med Pro-indretning. Leveringstid efter aftale, dog forventet levering indenfor en uge, såfremt varen er på lager. Betaling trækkes fra kortholders konto når varen afsendes.

De oplyste leveringstider i tilbuddet er alene vejledende, idet Pro-indretning forbeholder sig retten til at ændre leveringstidspunkt i den endelige ordrebekræftelse.

Ordrebestilling

Der foreligger først en for Pro-indretning bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Pro-indretning, bortset fra tilfælde af Købers accept af tilbud afgivet af Pro-indretning inden for acceptfristen.

Ordrebekræftelsen skal altid kontrolleres af Køber umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal skriftligt meddeles Pro-indretning senest 3 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens dato, idet Køber i modsat fald anses for bundet af ordren i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

Eventuel annullering eller ændring af ordrer kan kun ske ved alle Pro-indretnings påløbne omkostninger vedrørende ordren.

Serviceydelser

Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag m.m. faktureres med gældende timesats 850,- DKK pr. anvendt arkitekttime, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Arbejde udført af servicemontører faktureres med gældende timesats 595,- DKK, der beregnes pr. montør pr. time., med mindre andet er skriftligt aftalt. Der gælder én timesats i dagtimerne og en anden timesats for aften- og weekend-arbejde.

Levering

Angivelse af leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er fastsat af Pro-indretning. Forsinkelse af en bestemt leverance fra Pro-indretnings side, indenfor 4 arbejdsuger regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid anses for rettidig.

Ved forsinkelse af leveringstiden ud over disse 4 uger og såfremt levering fortsat ikke er sket senest 5 dage efter Købers efterfølgende påkrav om levering, er Køber berettiget til skriftligt at annullere ordren.

Købers adgang til at annullere ordren gælder dog ikke, såfremt leveringstidspunktet er angivet af Pro-indretning med forbehold, eller varen er specialfremstillet til Køber, eller den manglende levering skyldes force majeure.

Priser

Pris og betaling: I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med de viste kort.

Alle priser i Pro-indretning – på web-adressen
http://[email protected] – er inkl. Moms.

Pro-indretnings priser er de på ordredagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Medmindre andet er aftalt, vil ordren blive pålagt et miljøtillæg, som bl.a dækker oprydning på site og miljørigtig håndtering og bortskaffelsen af affald. Tillægget vil være afhængig af ordrestørrelsen:

0 -1.000.000 DKK …….1,87%

Betaling trækkes fra kortholders konto når varen afsendes

Returnering

Pro-indretning tager alene produkter retur efter forudgående aftale, og kun under forudsætning af, at produkterne returneres i ren, ubeskadiget og ubrudt emballage. Produkter og dele udenfor Pro-indretnings standardsortiment, omforandrede produkter, skranker og produkter polstret med kundetekstil tages ikke retur.

Returnering sker for Købers regning og risiko. Køber refunderes købsprisen fratrukket 25 %, når varerne er returneret til Pro-indretning.

Pro-indretning yder fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Kunden har 14 dage til at fortryde købet og herefter 14 dage til at sende varen retur.

Garanti

Pro-indretning giver en 2-årig fabrikationsgaranti på nye producerede varer mod fabrikationsfejl ved materialer og konstruktioner. Garantien omfatter aldrig almindeligt slid og ælde, skader på betræk og overflader (herunder overfladebehandlinger), samt skader som følge af forkert og/eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller anvendelse.

For mekaniske og elektroniske dele gives der, med mindre andre er aftalt, en 2-årig fabrikationsgaranti.

Produkter fremstillet efter kundespecifikation er ikke omfattet af Pro-indretnings testcertifikater angående styrke, holdbarhed og stabilitet giver Pro-indretning ingen garantier herfor.

Mangler/Reklamation

Risikoen for varer købt af Pro-indretning overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation over eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Pro-indretning skal påberåbes straks efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Pro-indretning.

Reklamation over transportskader eller andre fejl og mangler, som er synlige inden varens udpakning, skal fremsættes skriftligt af Køber ved levering. I modsat fald kan skaden ikke påberåbes over for Pro-indretning.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Pro-indretning har stillet dig i udsigt. Se ydereliger garantibestemmelser i brugermanualen.